Jakie informacje powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia?

0
1064
Karta inwentaryzacja przedsięwzięcia toruń

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) to dokument, który zawiera ważne informacje dotyczące planowanej inwestycji, która może potencjalnie oddziaływać na środowisko. Taki dokument należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i złożyć we właściwym urzędzie gminy lub miasta. Inwestor, który musi sporządzić KIP, powinien poświęcić na to odpowiednią ilość czasu, aby dokument był wypełniony w sposób poprawny. Zobacz jakie informacje powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia.

Co zawiera karta informacyjna przedsięwzięcia?

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia powinny znaleźć się takie informacje jak:

– rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,

– rodzaj technologii,

– powierzchnia zajmowanej nieruchomości,

– rozwiązania chroniące środowisko,

– przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów i energii.

W KIP można znaleźć wiele informacji na temat planowanej inwestycji. Warto zwrócić szczególną uwagę na opis rozwiązań mających na celu ochronę środowiska. Wskazanie działań i rozwiązań technologicznych, których zastosowanie może zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów, może pomóc w uzyskaniu decyzji środowiskowej.

Wypełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia może zająć się inwestor jednak lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy profesjonalisty. Karta inwentaryzacja przedsięwzięcia toruń sporządzona przez eksperta z tej dziedziny z pewnością zostanie zaakceptowana przez organ decyzyjny. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i nie masz zbyt dużego doświadczenia w wypełnianiu tego dokumentu, to warto zlecić to zadanie osobie, która zajmuje się tym zawodowo.

Kiedy wymagane jest sporządzenie KIP?

To czy inwestor będzie musiał sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia, zależy przede wszystkim od tego, jaką inwestycję planuje. KIP jest niezbędna w momencie, gdy inwestycja może potencjalnie oddziaływać na środowisko w znacznym stopniu. Najpopularniejsze inwestycje, dla których sporządza się kartę informacyjną przedsięwzięcia to: farma fotowoltaiczna, dom jednorodzinny, stacja paliw, skup złomu czy też obszary Natura 2000. Przed podjęciem działań mających na celu realizację inwestycji warto dokładnie sprawdzić, czy konieczne będzie sporządzenie KIP, ponieważ bez tego dokumentu nie będzie można rozpocząć budowy. Zlecając sporządzenie takiego dokumentu ekspertom, nie musisz się jednak martwić o to, że problemy z budową pojawią się jeszcze przed jej rozpoczęciem np. z powodu źle wypełnionych dokumentów czy ich braku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here