Przydomowa oczyszczalnia ścieków

0
312
Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków powstały z myślą nie tylko ułatwienia nam życia, ale także w trosce o środowisko naturalne. Jeśli chcemy się więc nimi zainteresować, z pewnością sami także zrobimy coś dobrego dla natury. Aby lepiej zrozumieć znaczenie, jakie w naszym życiu mają przydomowe oczyszczalnie ścieków, trzeba przyjrzeć się bliżej procesowi, jaki się w nich odbywa.

Nie wiele osób rozumie bowiem, że oczyszczalnie służą przede wszystkim temu, aby do gruntu dostawały się ścieki pozbawione wszelkich szkodliwych i chorobotwórczych substancji, w tym różnego rodzaju bakterii. Przechodząc więc do sedna sprawy, musimy powiedzieć, że przydomowe oczyszczalnie ścieków to dwa następujące po sobie etapy: podczyszczania i doczyszczania. Podczyszczanie odbywa się w osadniku gnilnym, gdzie miejsce ma wstępne oczyszczenie ścieków. Ogólnie rzecz biorąc polega ono na oddzieleniu substancji stałych od tych, które już uległy rozkładowi, lub mają po prostu konsystencje płynną. Tutaj kluczowe zadanie przypada działaniu natury, która wytwarza wówczas, przy obecności tlenu, pożyteczne bakterie służące rozkładowi wspomnianych substancji stałych. Jak nietrudno się domyśleć, tam gdzie stosowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków ważne jest zastosowanie odpowiedniej wentylacji, która skutecznie wyeliminuje przykry zapach.

Najczęściej stosowanym, bo jednocześnie najskuteczniejszym, rozwiązaniem jest podłączenie osadnika do wentylacji budynku, przy którym oczyszczalnia działa. Podłączenie do sieci wentylacyjnej sprawia w efekcie, że przykry zapach uwalniany jest przez dach budynku. Na tym polega właśnie pierwszy etap oczyszczania. Drugi uzależniony jest natomiast od wielkości oczyszczalni, czyli ogólnie rzecz biorąc, ilości produkowanych ścieków. Ogólnie wymienia się cztery możliwości: drenaż rozsączający, filtr piaskowo-żwirowy o przepływie pionowym, filtr piaskowo-żwirowy o przepływie poziomym oraz doczyszczanie ścieków na złożu biologicznym. Jak widzimy proces oczyszczania jest niezwykle skomplikowany. Nie powinno nas to jednak przerażać, ponieważ nie tylko ochrona środowiska, ale także oszczędności skłaniają nas do tego, aby instalować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Bo choć może koszt ich zamontowania jest wyższy, niż od tradycyjnego szamba, to eksploatacja pozwala nam szybko koszty te odrobić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here